Världens bästa AI Language Foundation? Forrester vet

In AI, ChatGPT, Machine Learning, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Kvadranterna och vågornas mästare är i mer blåsväder än någonsin. Efter att försökt skapa en Forrester Wave på ”bästa LLM” (The Forrester Wave™: AI Foundation Models For Language, Q2 2024) ifrågasätts allt från val av klassisk mätmetod, tillgång till modeller, att äpplen och päron blandas och mycket mer. Det talas bland AI-verksamma om ”överlappande och märkliga definitioner av vad som man tittat på, ofullständiga beskrivningar kring hur ett betyg uppnåddes, osv.”

0 st
AI modeller ska utvärderats
AD:  

Få ovärderliga råd och kunskap inom området. Öppna upp ett MKSE.com expert online videosamtal på några minuter. Skaffa ett MKSE 🔭 Premium konto idag. En del av MKSE Patreon medlemskapet. Experutvärdering, personligt stöd plattformsval, intel/databastillgång och rådgivning längs med vägen.

Google ”vinner” i översikten och detta då bolaget ska vara bäst inom kategorierna ”Current Offering” och ”Strategy”.

Forrester ska sett över 21 kriterier kring AI inom:

  • Möjligheten att konfigurera och styra modeller för att minska ”hallucinationer” och anpassa sig till företagets varumärke
  • Respektera IP-rättigheter och andras IP-rättigheter
  • Skala med låg latens
  • Tillförlitlighet, d.v.s. gå aldrig ner

Det fanns även väldigt mycket märkligheter med eliminerade spelare, ”icke-betalande men inkluderade aktörer” och stora ras när B2B Commerce Wave presenterades för en månad sedan.

Beställarstöd inom martech, e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss

    MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Gartner Quadrants miljardrekommendationer baseras idag på egna användarforumet, har det blivit bättre?