Viktigaste egenskaperna när ett nytt affärssystem handlas upp i Sverige

In Nyheter, Cloud / Förvaltning, ERP/ECM, Microsoft Dynamics 365 by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

I en ny undersökning från Xledger bland svenska tjänsteföretag har man gått igenom de viktigaste och mest efterfrågade egenskaperna vid val och upphandling av nytt affärssystem. Som tillgång till molnstöd, integrationer, automatisering och säkerhet. Undersökningen visar även att företagen är fortsatt positiva till helt molnbaserade affärssystem, 31 procent har ett molnbaserat system idag och 38 procent kommer överväga det vid nästa utvärdering. Endast 28 procent är oroliga för säkerheten i molnbaserade system.

Dessutom visar det sig att 30% av de tillfråga företagen anser att smidig integration med andra system (exempelvis CRM, inköp, lager) är det viktigaste vid upphandling av nytt affärssystem. Den näst viktigaste attributen är möjligheterna till automatisering av de löpande processerna (22 %).

” – En smidig integration mellan affärssystemet och övriga system ger företag en nödvändig flexibilitet i en omvärld som förändras allt snabbare. Det gäller att säkerställa att man har uppdaterad realtidsinformation och automatiserade flöden inom till exempel försäljning, projekt och CRM så att alla får samma beslutsunderlag i organisationen.”

Säger Thomas Falk, vd på, Xledger i Sverige.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Newport till 30 länder med Voyado CRM-satsning