XXL Sport sjösätter XXLGPT tillsammans med Avaus och Voyado

In CRM Customer Relationship Management, E-handel, Headless / Decoupled CMS, Nyheter, Sanity, SAP Commerce Cloud by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Avaus berättar om senaste insatserna för sportkedjan XXL. Det är passande nog ett nytt case med AI som ska vara uppe skarpt och rulla för XXL alla butiker i Skandinavien. Rent praktiskt handlar det om ett ”SWAT-team” från leverantören som utvecklat en ny mall och ett tankesätt för nutida och framtida content-skapande internt.

Dessa är baserade på ”automatiserade användingsfall” ifrån en Customer Lifetime Management (CLM) översikt och ett Avaus framework. Därefter ska Avaus ha promptat fram en XXL-anpassad GPT som kan skapa content i fyra olika nordiska språk. Allt synkat med egna befintliga Voyado CRM-lösningens segmentsuppdelning etc. existerande regler

0 st
språk hanterar GPT/LLM:en
AD:  

Få ovärderliga råd och kunskap inom området. Öppna upp ett MKSE.com expert online videosamtal på några minuter. Skaffa ett MKSE 🔭 Premium konto idag. En del av MKSE Patreon medlemskapet. Experutvärdering, personligt stöd plattformsval, intel/databastillgång och rådgivning längs med vägen.

En utmaning för Avaus ska varit att se till att rätt publik och privat XXL-data lästes in och behandlades samtidigt som XXL hela tiden var närvarande och tog del av utvecklingen för framtida ägande.

Nya XXLGPT ska användas i fyra olika onlinekanaler och har runt 40 automationer  implementerade och klara.

” – Vi använde Avaus som ett SWAT-team för att utveckla automatiserade kampanjer och skapa ett CLM-ramverk för att hantera kunder i olika skeden av deras livscykler. De var strukturerade, proaktiva och levererade över våra förväntningar. De hjälpte oss att förbättra vårt nuvarande tillstånd samtidigt som de gav insikter om hur vi kan fortsätta vår resa”

Säger Freddy Sobin, VD på XXL. Projektet ska enbart ha löpt i elva veckor för att därefter gå live. För två år sedan tog den då nya VD:n in ARC Kurppa Hosk för att skapa ny ID. SAP Hybris- och Sanity headfess CMS kontot xxl.se är numera 12 år gammalt och har skapats i projekt tillsammans med främst nuvarande Columbus.

Beställarstöd inom martech, e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss

    MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Avaus storsäljare är paketerad marketingOps för 15 Mkr