Börsnoterade IT-konsultföretagen krymper, drar ned personalstyrkan

In Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Cinodes senaste sammanställning av de börsnoterade konsultföretagens Q1-rapporter är ingen rolig läsning. Majoriteten av bolagen visade negativa tillväxtsiffror. Medeltillväxten föll till -1,2 procent jämfört med 15,1 procent för ett år sedan.

0 %
har fortfarande krympt
AD:  

Få ovärderliga råd och kunskap inom området. Öppna upp ett MKSE.com expert online videosamtal på några minuter. Skaffa ett MKSE 🔭 Premium konto idag. En del av MKSE Patreon medlemskapet. Experutvärdering, personligt stöd plattformsval, intel/databastillgång och rådgivning längs med vägen.

” – Vi ser en fortsatt svag efterfrågan på stora delar av marknaden, inte minst när det gäller it-projekt. Samtidigt har många konsultföretag dragit ner personalstyrkan och fokuserat på att hålla lönsamheten uppe.”

Säger Mattias Loxi, medgrundare av Cinode. Under 2023 minskade vartannat konsultbolag sin personalstyrka visade Cinodes första siffror. Motsvarande beräkningar har visat att upp till 66 % av aktörerna är färre anställda q1 2024 jämfört med året innan.

Siffror från Ework visade nyligen att antalet förfrågningar om nya uppdrag sjönk med 14,6 procent under början av 2024 jämfört med förra året. Som var ett sämre år jämfört med många år innan.

Efterfrågan inom energi, fordonsindustri, life science, försvar och cybersecurity är fortfarande väldigt stor. Addnode, Rejlers och Combitech växte snabbast. Högst rörelsemarginal hade Exsitec, Combitech och Prevas.

Marginalerna i siffrorna från slutet av maj var dock relativt höga och endast ett av 24 bolag gjorde förlust.

Beställarstöd inom martech, e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss

    MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  10% av IT-konsulterna använder själva AI och RPA, CRM fungerar halvbra