Agila team och svenskt moln möjliggör 300 deploys i månaden för SBAB

In Cloud / Förvaltning, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

City Network har berättat mer om det svenska molnuppdrag de vann 2017 för SBAB. I konkurrens med alla de stora public clouds som AWS, Azure och GCP. SBAB köpte in City Networks OpenStack-baserade tjänst Compliant Cloud. Compliant Cloud är City Networks it-infrastrukturtjänst med högre krav på säkerhet och tjänsten ska ha inbyggd regelefterlevnad.

SBAB har inför 2021 även anslutit till de större svenska företag som organiserat om egna teknikavdelningen i små och agila utvecklingsteam. Tolv stycken hos SBAB. De upplever kortare beslutsvägar som möjliggör att gå från idé till produktionssatt kod snabbare. En viktig framgångsfaktor i arbetet ska ha varit att varje team äger sin tjänst till 95 procent vilket innebär att de har kunnat arbeta autonomt med att bygga microtjänster utan att vara beroende av eventuella utmaningar som uppstår hos ett annat team.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Uppkopplingen för automatisk filbytning i BMW "Neue Klasse" kommer från AWS

Drygt ett år efter att den nya organisationen sjösattes och Compliant Cloud var på plats ska SBAB dubblerat sin produktivitet på teknikavdelningen. I snitt lanserar SBAB 250 – 300 uppdateringar per månad och banken ska ha överträffat de mål man satt upp.

SBAB, som ägs av den svenska staten har en inlåning på ca 125 miljarder kronor och en utlåning på ca 350 miljarder kronor. Banken har runt 500 000 kunder och fler än 700 medarbetare.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Coop MedMera flyttar över 30 applikationer till GCP