Anställda felar tisdagar, klipp&klistrar 134 ggr/dag och använder 35 appar i snitt enligt undersökning

In CRM Customer Relationship Management, CXM, Nyheter, Pega by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

CRM-, beslutsstöds-, ärendehanterings- och marketing-bolaget Pega har mellan januari och september 2018 analyserat fem miljoner timmar av skrivbordsaktivitet bland anställdas vid 35 globala företag från elva branscher. Där kom det fram en hel del information:

  • Anställda inom back office, datainmatning och kundtjänst/support byter i snitt mellan 35 olika applikationer över 1100 gånger under en arbetsdag. Det motsvarar en gång i minuten.
  • Anställda utför i snitt 134 klipp-och-klistra-aktioner (mellan olika applikationer) varje dag.
  • Anställda begår 845 skrivfel varje dag (var 14:e tangenttryck).
    Bara 28 procent av den aktiva arbetstiden läggs på så kallade strukturerade applikationer, jämfört med ”free-form”-mjukvara (kalkylark eller ordbehandlingsprogram).
  • Felprocenten ligger 50 procent högre bland de som arbetar i ostrukturerade applikationer, så som e-post-klienter.
  • Anställda som under ett arbetspass ”multitaskar” mellan 30 olika applikationer eller mer har 28 procent högre felprocent i sitt arbete jämfört med kollegor som använder färre applikationer.
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  SAP, Acquia, HCL Software och Acoustic tappar som Multichannel Marketing Hubs

Det finns även en hel del digitala störningsmoment och andra yttre faktorer som stör medarbetarnas produktivitet:

  • Anställda kollar sin e-post tio gånger i timmen (en gång var sjätte minut) under en arbetsdag. Hela 13 procent av arbetsdagen läggs på e-post, men endast 23 procent av den tiden går åt arbete som genererar värde.
  • Anställda som arbetar längre pass gör nio procent fler misstag än de som arbetar kortare pass. Det visar hur koncentrationsförmågan minskar suksessivt under långa arbetsdagar.
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Pega AI low-code workflow adderar faktiskt värde med innovativa tillägg

Studien visar avslutningsvis att anställda gör flest misstag på tisdagar. Då sker 22 procent fler misstag per anställd jämfört med fredagar, den dag i veckan då antalet misstag är som minst.