AWS affärsområdeschef om cloudacceptans i offentlig sektor, budgettänk som måste förändras

In Cloud / Förvaltning, Nyheter, Offentlig sektor by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Öppen artikel: Under flera år har det talats om hur svensk offentlig sektor bör flytta upp i molnet av säkerhets-, prestanda- och kostnadsoptimeringsskäl. Fördelarna är ofrånkomliga och myndigheterna behöver generellt moderniseras samt banta de växande fysiska drifts- och underhållskostnaderna.

De nya datahallarna, eller AWS geografiska regionen Eskilstuna, Västerås och Katrineholm med svenska Availability Zones har sedan tillkännagivandet 2017 setts som en lösning på detta. Det är bara en typ av lösning. Det finns sedan flera år tillbaka alternativa AWS-produkter kring känslig datahantering. Som det mångåriga VM-Ware samarbetet, VPN-stöden och AWS Direct Connect (en on-prem fysisk kabel hos myndigheten till AWS-parken) som skulle kunna lösa samma utmaningar.

Under pågående AWS RE:Invent tog sig MKSE.com ett samtal med AWS affärsområdeschef Skandinavien Joakim Stolpe om hans och Amazon AWS syn på acceptansen inom cloud hos svensk offentlig sektor andra halvåret 2020. Joakim anser att:

” – Molnanvändandet inom svensk offentlig sektor faktiskt är betydligt mer utbrett och etablerat än många tror och vad man kan se i media idag. Framförallt kring att dra igång testskott och sätta igång initiala aktiviteter. Där är svenska myndigheter långt framme.”

AWS Sverige ser hur många utvecklare hos större myndighetsbeställare väljer att köra igång ”test-Free Tiers”, de börjar testa flytt av olika instanser samt kör upp nya typer av skalbara servrar för att verifiera om en flytt är möjlig. På utvecklarsidan, som historiskt varit den som drivit AWS affär, vet många fördelarna som kommer med molnstödet. Att det krävs betydligt färre ledningsgrupps- och budgetägargodkännanden kring databaser, lagring, brandväggar, DNS etc. för att komma igång med driftsuppgifter uppskattas.

” – Utvecklare uppskattar oss, de kan med AWS få igång stora miljöer på 5 minuter istället för att behöva be om tillåtelse för att köpa in en mängd olika typer av mjukvara.”

Där känner AWS igen sig, det är samma anledningar man hör om fördelarna med AWS även från den svenska kommersiella sektorn. Utvecklarna driver molntrenden. I Radars rapport “IT Supply Chain Resilience” från förra veckan förekom kritik från svenska myndigheter som ansåg sig tappat kontrollen vid molnflytt. Migrationen hade blivit mer kostsam än beställarna anat. En uppgiftslämnare med rollen CIO och en årlig IT-budget om 100 Mkr sade:

”Avkastningen på våra molninvesteringar har varit en besvikelse. Kostnaden per enhet har gått ned, men volymerna och licenserna har exploderat. Utan åtgärd från vår globala leverantör. Vi söker en lokal partner som vägleder oss genom vår infrastrukturomvandling. Någon som bryr sig om oss.”

Att budgetmodellen skiljer sig kraftigt från traditionella fysiska infrastrukturköp och licensmodeller hämmar AWS. Dessa upphandlingsprocesser är inget som förändras över en natt. Joakim Stolpe menar att ett sätt att lösa detta är nordiskt anpassade ”AWS ClearStart” som avtäcktes i slutet av oktober. Ett nytt program med teorier och stöd anpassade för svensk offentlig sektor med fokus även på governance och att sudda ut alla frågetecken kring t ex GDPR, OSL och EU-regler. Programmet och konceptets tekniska delar är inte nya, men nytt är nya ”Cloud Formation Templates” för att hjälpa t ex myndigheter , att ”automatiskt spinna upp allt” som Joakim säger. För att skapa en trygghet i synen på regulationer, access och kryptering.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  AWS lägger 0,5 mdr på offentlig sektor, Sverige högintressant

ClearStart erbjuds tillsammans med ett partners som Knowit, ATEA, Cybercom, KnowIT, Nordcloud, Omegapoint och Capgemini. Här ligger även en del av utmaningen. Joakim Stolpe menar att AWS har mycket kvar att göra gällande att utbilda partners och se till att de stödjer deras affär på rätt sätt. Angående den missnöjda, anonyma myndighetsbeställaren menar Stolpe att:

” – Beställare måste göra en god due diligence och vara noggranna när de väljer ut sin molnpartner. AWS gärna hjälper till med det från sin svenska verksamhet. Myndighetsbeställare måste förstå helheten av vad en molnflytt kostar. Det finns ett stöd kallat AWS Well-Architected Framework/AWS Well-Architected Tool som vi rekommenderar i dessa fall. ”

Detta för att beställarna måste sätta sin egen grund, bygga sitt ”foundation”. De måste se alla de ekonomiska aspekterna av en molnflytt.

” – Här upplever vi att mycket händer inom offentlig sektor. Tidigare kunde olika budgeteringsprocesser vara minst sagt utmanade. Public-området brukar CAPEX (utgifter för nyutveckling eller nya investeringar till exempel inköp av nya maskiner) och behöver se de OPEX-baserade (löpande kostnader för att underhålla en produkt, tjänst eller ett system) fördelarna med att betala för vad de använder.”