Största svenska IT-köparna avslutar outsourcing, mer ärliga priser efterfrågas, ny Radar rapport

In Offshore development, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Öppen artikel: Ansedda Radar har släppt sin nya ”IT Supply Chain Resilience” rapport i slutet av november 2020 som berättar om ett kraftigt förändrat landskap bland svenska IT-konsultjänstköpare. Under de tre pandeminkvartalen, samt viss tid dessförinnan, har det visat sig att majoriteten av de svenska kunderna valt att ”återvända hem” i sin IT-outsourcingaffär. Mer erfarna outsourcingköpare Radar pratat med har bestämt sig att de söker både högre kvalitet i sina upphandlade tjänster samt att de vill minska på egna ”globala risken” i hela sin leveranskedja. De har även saknat en mer ärlig och effektiv prissättning på sistone med olika offshore- och t ex cloud-upplägg.

Svenska CIO, CDO och CTO är idag aktiva ”motvilliga outsouringköpare” som nu istället letar efter ”stabila partners” i landet. Lokala och betrodda leverantörer kommer att ha en fördel framför globala leverantörer inom överskådlig framtid. Det har synts i trender där t ex Solidx i år väntas omsätta 51 Mkr, 500% upp under 2020. Det med beställare av lokala, svenska Jr.resurser direkt från svenska skolan. Av sina största kunder (!) som är indiska Wipro och HCL och t ex deras Volvo, Ikea, Ericsson, Svenska kraftnät samt Vattenfall-ramavtal.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  EY Design Studio växer via två förvärv, samlar UX under samma tak

Angående kommentarerna som lett fram till detta är det framförallt intressant att ta del av en del citat i Radar-rapporten som kommer från IT-köpare med miljardbudgetar:

”During the pandemic, some of our IT services and BPO:s were completely shut down in certain countries. You can imagine the damage to revenue and brand. Force majeur clauses made it difficult to recover lost revenue. We are now
scrutinizing every link in our processes and we will shorten supply chains [by returning to Nordic suppliers]”

Säger CIO på Nordisk FS/bank med med 1 miljard SEK i IT-budget.

”We have tried offshoring in different phases with different experiences. Regional works, Global doesn’t. For infrastructure, we need PCI DSS environments and we prefer local, mature suppliers. I’m not sure about a global partner for core data processes. We have enough concerns about cybersecurity and operational risk as things stand today.”

Säger CTO på Nordisk FS/bank med med 500 miljoner SEK i IT-budget.

”Returns on our Cloud investments have been disappointing. Unit costs are down but volumes and licenses have mushroomed with no proactivity from our global supplier. We need a local partner that can guide us through our infrastructure transformation. Somebody who looks after our interests.”

Säger CIO på svensk tillverkande företag med 100 miljoner SEK i IT-budget.

”Digital transformation and automation is fine in theory but who will guide us? I can’t attract or afford to recruit all the expertise necessary. It’s a big jump and I would prefer a local bridge before jumping.”

Säger CIO på svenskt tjänsteföretag med 30 miljoner SEK i IT-budget.

”Cloud services and offshoring are completely off the table in our case. We can’t even upgrade from Skype to Teams because we need to retain the AD on prem, for regulatory reasons. Outsourcing would be possible but the vendor needs to be local and fully regulatory compliant.”

Säger CIO på svenskt offentlig sektor aktör med 600 miljoner SEK i IT-budget.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Accenture tror på sång framför metaverse, byter namn till Accenture Song