Best Western Hotels & Resorts, WorldHotels och Aiden väljer Nova och Pineberry

In Nyheter, SEO by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Nova-byrån Pineberry berättar under måndagen de blir BWH Hotels nya strategiska partner för all digital marknadsföring i Sverige, Norge och Danmark. I samarbetet ingår allt från långsiktigt varumärkesbyggande kommunikation till operativa insatser för att maximera effekten av hotellgruppens marknadsföring i digitala kanaler.

0 st
hotell äger gruppen
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

I BWH Hotels ingår Best Western Hotels & Resorts, WorldHotels och Aiden by Best Western. I hotellgruppen ingår närmare 200 hotell runt om i Skandinavien, från Kiruna och Narvik i norr till södra Jylland och Trelleborg i söder.

”– Vi valde Pineberry som partner för vår digitala kommunikation efter en pitchprocess med en lång rad olika byråer. Innan upphandlingen hade vi hört att de hade gott rykte och vi visste också att de är duktiga på att sätta sig in i och förstå kundernas behov. Dessutom har de erfarenhet och god förståelse för franchise-kedjor och vårt koncept, där vi samtidigt jobbar både för våra olika hotell och deras gäster.”

Säger Sara Hallsund, marknadschef för BWH Hotels i Skandinavien. I det långsiktiga partnerskapet ryms både taktisk och strategisk kommunikation i digitala och sociala kanaler för alla de tre skandinaviska länderna. Till en början främst för BWH Hotels tre olika hotellgrupper och inom en snar framtid gruppens nya varumärke Aiden. Efter hand ska också de lokala hotellen runt om i Skandinavien kunna kopplas på.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  NoA Ignite och Sublime avhoppare startar experience designbyrån Fyr under Nova-flagg