Beyond Retail teamar ihop med Infobaleen AI

In AI, ChatGPT, Machine Learning, CXM, E-handel, IBM Lotus Notes, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Konsultbyrån Beyond Retail som jobbar med CRM, Digital Marketing och e-handel har inlett ett nytt samarbete med svenska AI-plattformen Infobaleen för att hjälpa sina e-handelskunder att bli mer datadrivna samt öka relevans, personalisering och eventuellt även lönsamhet. Infobaleen AI-plattform har fokuserat på att fusionera stora datamängder för att därefter analysera och visualisera datan i ett och samma verktyg.

Vilka svenska bolag har redan spenderat för mycket på fel headless-stöd och eventuellt missmatchade digitalstöd? Ett MKSE Patreon Premium-konto öppnar upp för MKSE.com Lens och direktkontakt med innovation tech samtal. Prova gratis – en begränsad period.

– ”Vår ambition är alltid att förse våra kunder med lösningar som ger konkurrenskraftiga förutsättningar att arbeta mer effektivt och datadrivet med deras marknadsföring, men också organisatoriskt. Vi ser Infobaleen som en central komponent för att förstå sin kundbas och agera på en stor mängd data inom hela verksamheten. Infobaleen lyckas decentralisera datatillgången genom en kraftfull AI-styrd analysmotor som på ett helt nytt sätt tillgängliggör kundbeteenden och preferenser. Att man direkt kan agera från plattformen i alla kanaler gör att vi direkt kan se resultat, och kan knyta ihop hela kedjan från analys till effekt.”

Bolagen hoppas att Beyond Retails konsulter snabbare ska kunna sätta sig in i kundens data för att bygga strategi och exekvera.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Nordic Choice Hotels byter namn till Strawberry, nytt digitalt initiativ