Circle Ks lojalitetsarbete inne på sitt sjätte år, DMP och Marketing Cloud på plats

In Adobe AEM, Adobe Marketo, CDP, DMP, CXM, Lojalitetsprogram, Marketing Automation, Nyheter, Online Marketing by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Circle K har berättat mer om sitt omfattande arbete med att lära sig mer om framtidens bensinmacksbesökare, långsiktigt öka lojaliteten hos medlemmar och bli bättre på att förstå deras behov och önskemål i detalj.

Resan med kundvårdsprogrammet inleddes redan 2013, det var även på den Skandinaviska marknaden. Då valdes Adobe Campaign ut och handlades upp med en implementationspartner. Därefter följde ett omfattande strategiarbete och framtagande av ett ”baskoncept”. Det pågick under de följande tre åren. Sedan 2016 har man tillsammans med Accenture Kaplan fokuserat mer på att se en kunds hela livscykel, jobba med olika typer av prediktiva modeller och samtidigt anpassa allt arbete efter den stora re-brandningen kedjan genomfört.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Obemannade bensinmackar, så fungerar Circle Ks nya AI-ersättare

Under åren har även arbetet gett en tydligare bild över vilken och hur all data samlas in, ska analyseras, kombineras med assets, targeting och i det långa loppet hjälpa till att driva medlemskap. En bild över hur egna kanaler, webbar, appar och sociala kanaler ska hanteras i mixen. Samt hur allt inom re-targeting och uppföljning hanteras i det egna DMP:et.

Från 2019 ska arbetet mer fokusera på att nå kedjans mål om 5,5 miljoner medlemmar 2023. Arbetet på Marketing Cloud handlar mer om en omnikanalupplevelse och mycket mer om arbete med personalisering.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Accenture tror på sång framför metaverse, byter namn till Accenture Song

Beställarstöd inom e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia Company. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss