Daresay, Rebel & Bird och Knowit Creuna vinner Svenska Spel upphandlingen

In Adobe AEM, Adobe Marketo, litium, Marketing Automation, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Svenska Spel har handlat upp en omfattande portfölj tjänster inom operativ tjänstedesign för koncernbolagen Svenska Spel, Svenska Spel Sport & Casino, Casino Cosmopol samt Casino Restaurang. Designtjänsterna är indelade i tre områden: Visuell UI Design/Art Direction, UX/Interaktion samt Service Design/Research.

Byråerna som tilldelats ramavtal är Knowit-förvärvade Creuna, Daresay och B3-ägda Rebel & Bird. Totalt var det 13 bolag som lämnade anbud. Svenska Spels utvärdering grundade sig på de praktiskt genomförda arbetsprover som bolagen visade upp. Ramavtalet gäller i två plus ett plus ett år.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Kappahl handlar upp ny partner inom digitalisering och kundupplevelse

Svenska Spel har en större egen digital marketing inhouse-avdelning men har även tidigare jobbat med Accenture Kaplan för Adobe Marketing Cloud, Experience Manager och Adobe Campaign. Casino Cosmopol har tidigare köpt in en litium e-handel av Columbus/iStone.