Därför fick Sitecores VD gå, största intäktskällan för nya XP

In Adobe AEM, Drupal, Microsoft .NET, Nyheter, Salesforce, Sitecore XP by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Det börjar klarna kring ledningsförändringarna på Sitecore och varför den svenska huvudägaren EQT hastigt valde att byta ut VD:n, ändra e-handelsstrategi och sparka 5 procent av de anställda. Efter att granskat det senaste verksamhetsårets siffror under sommaren ska ägarna börjat ifrågasätta hur pass modern och korrekt strategin är med att vara en omfattande Experience Platform (XP)-svit med fullt parallellt fokus på allt från CMS, Catalog Management, Customer Data Aggregation, analys, Marketing Automation, Campaign Orchestration, personalisering, Social Media Management och e-handel. Det menar analysinstitutet Real Story Groups Tony Byrne efter att tittat på senaste tidens utveckling för det danska mångmiljardbolaget.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Salesforce och svensk aktör släpper EU- och GDPR-vänliga Public Cloud

Han berättar vidare i ett uttalande att detta inte är vad kunderna han pratat med velat ha de senaste åren. Martech-synen på separation och decoupeling har utvecklats bättre i globala storkunders ögon, enligt Byrne. Boven i dramat är inte nödvändigtvis Sitecore själva, men Gartner och Forrester som konsekvent de senaste 5 åren enbart (och enligt Real Story Group) helt felaktigt belönat CX/CMS-aktörer med en så omfattande produktportfolio som möjligt. Som är ett mycket snävt och enkelt sätt att bedöma riktigt viktig funktionalitet och kapabilitet.

Enligt Tony Byrne ska även det ökade antalet sålda licenser och de årligen ökade intäkterna hos Sitecore främst komma ifrån en ny typ av PaaS-hostingprissättning, de utökade service line tjänsterna som löpande adderats och flytt av fler kunder till olika typer av prenumerationsprissättningar. Tony menar även att trenden är illavarslande för samtliga  tunga svitaktörer som byggt upp sitt case enbart på att erbjuda tunga, omfattande produktfloror som ska gå att växla ut årligen enligt egna förvärvs- och expansionsstrategin. Utan att tänka på kundens bas eller historia. En taktik som även Adobe, Acquia och Salesforce nyttjat sedan 2010-talets början.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Salesforce stämda, hårdare krav kring marknadsföring av tekniska egenskaper att vänta