Det blev Drupal för Business Region Göteborg

In Drupal, Nyheter, Offentlig sektor by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Business Region Göteborg köper in Drupal för sina sajter av E-work med Kodamera som underleverantör.

Först ska support och underhåll erbjudas men senare även vidareutveckling av Business Region Göteborgs officiella webbplats samt nya Drupal 8 webbplatser och IT-projekt i Business Regions regi.

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv.

0st
anställda har Kodamera, 20% färre än året innan

Stockholm Business Region väljer samtidigt EPiServer av Creuna.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Ny leverantör efter bara något år, Boråstapeter väljer Litium Commerce Cloud och Motillo

Leave a Comment