Kapplöpning mellan Accenture och Capgemini i jakten på genAI användningsfall för kund

In AI, ChatGPT, Machine Learning, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Vi ska tydligen få ett kapplöpningsrace inom antalet genAI tillämpningar vi kan hitta inom det globala näringslivet. Det tog inte många dagar efter det att Capgemini berättat hur de hittat och byggt hundra ”enterprise-ready use cases” fokuserade på en industrispecifik utmaning och eller process för genAI. Innan värsta konkurrenten snabbt svarade. Idag berättar Accenture att de hittat inte färre än 300 plus användingsfall för genAI inom 19 olika industrier. Där AI ska kunna låsa upp kreativitet, intelligent automation samt olika typer av människa-AI interaktion.

0 st
fler genAI case har Accenture att visa upp för sina nya och gamla kunder h2 2023
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Accenture fokuserar i första vändan på FSI, retail och public sector, samtidigt som Capgemini initialt körde på för ”FS, insurance, retail och automotive”. Capgemini berättade förvisso vid sitt släpp av nyheten att inom två år skulle det finnas hela 500 genAI-industricases. Och även för några fler industrisektorer.

Accentures generella bild över var AI passar och generativ AI kan implementeras rör:

”Advising, creating, automation, software creation & protection.”

Enligt strategichefen Bhaskar Ghosh på Accenture. Samtidigt påpekar han i ett uttalande att:

” – Vi tror att generativ AI inte är lösningen för allt i ett företag. Det finns problem relaterade till hallucinationer som ibland bara ger fel svar.”

Accenture har inrättat ett Generativt AI och LLM (stor språkmodell) Center of Excellence (CoE), med 1600 anställda, varav en stor del i Indien. Det finns ytterligare 40 000 anställda utbildade i djup artificiell intelligens som arbetar med detta team.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Salesforce pensionerar Customer 360, numera Patient 360, Citizen 360, Member 360 och Subscriber 360