Ki.se på Drupal uppdaterar inför 2020, fortfarande delad miljö

In Drupal, Microsoft .NET, Nyheter, Offentlig sektor, Open source PHP, Optimizely/Episerver by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Nyligen har Drupal-användaren Karolinska Institutet gjort flera större uppdateringar av sina egna webbplatser. Ki.se inklusive medarbetare.ki.se, utbildning.ki.se, nyheter.ki.se och profilsidor har fått uppdaterad struktur, nya funktioner och designanpassningar.

Karolinska Institutet utvecklas ständigt och den digitala närvaron behöver därmed ofta uppdateras. Ki.se med kringwebbar förvaltas och sköts sedan runt 5 år tillbaka av Stockholmsbyrån Happiness. På Drupal har de legat i omkring 9 år. Karolinska Universitetssjukhuset med karolinska.se är sedan lika länge tillbaka en Episerver CMS webbproduktion. Så de båda sajterna tvingar besökarna att välja destination vid val av URL karolinska.se. Sajten ska fortfarande ha utvecklats av samma gäng efter nio år, Creuna.