Lunds Universitet lär av amerikanska valkampanjer i nytt projekt av Prime och Odd Hill

In Drupal, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström1 Comments

Prime och Odd Hill bygger på Drupal för Lunds universitet. En klassisk Drupal-förespråkare som nu firar universitets 350-årsdag samt bedriver en aktiv donationskampanj på plattformen. Satsningen går dessutom ut i flera kanaler med målet att skapa den mest framgångsrika donationskampanjen i Sverige.

Konceptet bygger på inspiration från några av världens största universitet samt ska ha baserats på lyckade politiska kampanjer i USA med kunskap om hur de arbetade med att sänka givartrösklar för privata donationer.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Timpriserna Skatteverket betalar för nya IT-leverantörer 2023

Förutom flödet som gäller donationer så har en ekonomisk översikt och ett flöde för hantering av aktiviteter efter en genomförd donation implementerats. Varje donation genererar ett personligt diplom för utskrift som finns kvar på en personlig tack-sida på webbplatsen. Webbplatsen finns även i en engelsk språkversion.

Alla som väljer Salesforce lösningar i Sverige

Håll koll på det senaste. Här listas alla nyheter.

Kommentarer

  1. Värt att nämna att denna webbplats byggdes under 2013/2014 och kampanjen är nu i sitt slutskede. Speciellt intressanta komponenter på webbplatsen är möjligheten att donera genom kopplingen till DIBS och ovan nämnda diplom-generering.

Leave a Comment