Så blir InRiver PIMs nya integrerade ChatGTP stöd

In AI, ChatGPT, Machine Learning, Nyheter, PIM by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Det går undan med ChatGTP, utöver att allt fler nu ser slutet på t ex traditionell, promtbaserad programmering i olika språk börjar produktföretagen i allt snabbare takt inkludera ChatGTPs API i egna produkterna.

Vilka svenska bolag har redan spenderat för mycket på fel headless-stöd och eventuellt missmatchade digitalstöd? Ett MKSE Patreon Premium-konto öppnar upp för MKSE.com Lens och direktkontakt med innovation tech samtal. Prova gratis – en begränsad period.

Givetvis är contenttunga och PIM- och DAM-system med stora behov av textbaserade produktbeskrivningar en i raden av intresserade produktföretag. Svenska InRiver och Torsten Boye berättar idag om hur de fått med ChatGTP i InRiver PIM.

Initialt handlar det om ett UI-stöd nedanför ett fritextfält för redaktörerna som kan generera beskrivningar baserar på den data som finns i systemet. Tillsammans med vilken typ av produkt det är som ska beskrivas i detalj. Den AI-genererade texten kommer fram i de egna fritextfälten och kan bestå av 25, 50 eller 100 ord som förval.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  McKinsey börjar sälja Salesforce och LLM samt genAI i "BYOL-format"

 

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Wipro om hur AI införs internt samt största tagna AI-affären under 2024