Så blir nya gränssnittet Compose i Contentful headless

In Contentful, E-handel, Headless / Decoupled CMS, Nyheter, PWA by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Har du battle cards som säljare på Optimizely/Episerver eller Adobe AEM i förhandlingar mot Contentful vill du gärna komma in på det redaktionella gränssnittet och de administrativa funktionerna. Headless är ännu inte riktigt samma sak för den målgruppen. Bestämmer de, och inte ett agilt IT-team, blir det historiskt fler minustecknen i kanten vid jämförelsen.

Men med alla separerade frontar och PWA-tänk har det redaktionella sedan länge flyttat bort från systemet. I alla fall hos alla större CMS-användare. De mindre och mellanstora kunderna däremot kanske vill ge en WYSIWYG och administrativ kontroll av olika slag till egna content-folket. Detta vill Contentful nu adressera med nya tillägget och uppdateringen (även om det kostar en extra slant till den redan OK tilltagna licensprislappen – om du inte ligger på högsta licensnivån) Compose. Årets mest omskrivna tillägg för Contentful och som tyskarna jobbat hårt på på sistone.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Biljätten satsar fullt ut på Contentful headless

De vanligaste utmaningarna inom kommer från de som redaktionellt redan är vana vid ett sidbaserat CMS (t ex WordPress) och ska gå över. Contentful vill göra en sådan övergång så enkel som möjligt. Compose ska gå att addera på en befintlig headlessmiljö, men då måste alla sidor (page) och SEO-delar i content models skrivas om först.

Det redaktionella börjar annars som mycket annat inom headless. Att en egen content model tänks ut och börjar mappas upp. Att tekniker tillsammans med redaktionen tänker ut hur editeringen av en visst typ av innehåll bör gå till idag och framöver, oavsett kanal och vart innehållet kan tänkas exponeras. När alla de biterna är på plats, tillsammans med taggar, summany, author och allt annat ser editorn ut som följer (se bild). Kanske inte mycket för världen för de flesta, men ett större steg för Contentful.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Eurosko köper upp ny commercetools, Contentful och Voyado