Så blir nya Skolplattformen, leverantörer och plattformar handlas upp igen

In API, Java, Nyheter, Offentlig sektor, Teknik by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

I en ny upphandling ska utbildningsdirektör Lena Holmdahl ”göra om, göra rätt” med en helt ny skolplattform för Stockholms stad. Trots att en bra bit över miljarden nyligen fakturerats skattebetalarna för den ”gamla”.

Ett av problemen Stockholms stad medger i miljardrullningsdebaclet, i ett nytt samtal med CS, är att det var för många konsulter som ledde arbetet och eventuellt handlade upp varandra. Inte då ansvariga personer från, eller med, kunskap om egna verksamheten. Det ska förändrats denna gång. Just nu pågår kravfångst av ett nytt mer internt team.

De upphandlingskonsulter från bl a Gartner som kostade upp till 2363 SEK/timme under flera månaders tid ska inte vara med denna gång.

De mer öppna API:er och modernt tänk som Öppna skolplattformens företrädare förespråkat kan inte heller garanteras av Lena Holmdahl.

”– Ja, det är verkligen vår förhoppning att de ska kännas bättre och modernare. Allt som hänt har vi med oss i det här arbetet för att det ska bli bättre .. tekniken utvecklats sedan 2012 och att hela marknaden ser annorlunda ut .. Det kommer heller inte kosta så mycket nu när vi inte har så många konsulter.”

Säger även Lena Holmdahl. ”115-års” tidigare ansvariga och nyligen kontraktsförnyade Tietoevry nämns i juni 2022 som att ”de har några år kvar” av Lena. Utan att hon specificerar ytterligare om detta innebär ännu en gräddfil till förnyade kontrakt.

IT-projektet för information och kommunikation i Stockholms skolor hade redan vintern 2021 kostat lika mycket som hela Sveriges vaccinkostnad eller så mycket som staten bestämt sig för att lägga på att bekämpa all psykisk ohälsa efter pandemin.

MKSE.com tittade i augusti 2020 på alla vändor och vilka på Stockholms Stad (Ann Hellenius, Magdalena Bosson, Tony Mufic, Johanna Engman, Christer Forsberg Philip och Andreas Nordström) som egentligen borde ställas mot väggen och att anses som ytterst ansvariga i denna osunda, inkompetenta miljardrullning. I februari 2021 avsade sig både Ann Hellenius och Tony Mufic sitt ansvar, trots sina tidigare mediala och uppmärksamhetsutåtriktade roller under projektets uppstart.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Så går 140 Mkr-projektet Skolplattformen 2.0, lansering senare i år