Thinkable nästa service design byrå i Stockholm att säljas

In Nyheterby Martin Edenström

Enligt tips till MKSE.com ska nästa service design-byrå att byta ägare vara klar. Det är Thinkable AB som säljs till en större IT-konsult. De sysselsätter 13 anställda enligt senaste årsredovisningen, men uppenbarligen ska det röra ett tiotal medarbetare idag.

Bolaget gick 2016 enbart med 0,2 Mkr i vinst och siffrorna ska inte varit bättre för helåret 2017. Än så länge. Så det ska, enligt samma uppgiftslämnare, inte handla om någon större köpeskilling som köparen måste punga ut. Det är snarare ett aktiebyte och stordriftsfördelarna samt nya möjligheter framöver de båda parterna vill åt.

Fler artiklar om ämnet:  Bakslag för projekt inom Digital Transformation. BMW, Mercedes och Flygbussarna lägger ned satsningar

Stordriftsidén och att det inte passades så mycket rena pengar mellan aktörerna har även förekommit andra service designbyråförvärv. Bortsett från klassiska aktörer som Veryday, Pond, NetRelations, Nansen m fl ska ett liknande upplägg, enligt ryktet, även gällt i de tidigare förvärvsfallen:

Fler artiklar om ämnet:  Öresundskraft lanserar ny värdegrund, budskapsplattform och Call to Action strategi

Swedbank, Anticimex och Flygbussarna stod på Thinkables kundlista. Case som de nya ägarna nu kan utveckla, ta åt sig äran för och sälja in ny kompetens baserat på till egna kundlistan.

Intresserade av Adobe Experience Cloud?

Representanter från MKSE.com har ansvarat för strategiarbete samt upphandling åt kunder som SJ.se, Avanza.se och TeliaSonera. Kontakta oss.