18% färre svenska bolag tror på egna digitaliseringen, fyra steg för att verkligen transformeras

In CXM, Nyheter, Online Marketing by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Fredrik Lindblad som jobbar som Digital Transformation Leader på PwC presenterade vid SIME 2017 årets 2017 Digital IQ Digital Maturniture Report. I dokumentet har hundratals svenska bolag frågats ut om hur pass långt de kommit i sin ”digitala transformation”.

Och liksom med de globala koldioxidutsläppen skedde i år en trist förändring. Ledningen på större svenska bolag Fredrik och PwC pratat med verkar förstått bredden och omfattningen av ”digitaliseringen” och har en betydligt mer pessimistisk syn på egna framfarten. I snitt har de svenska bolagen tappat hela 18% jämfört med 2016 i synen på hur långt de kommit. PwC tror det dels beror på ett allmänt dåligt självförtroende hos de upplysta cheferna samt att de erkänt för sig själva och sin organisation att digitaliseringen var svårare än de ursprungligen trott.

”Ledare inser äntligen att det har med det digitala är inte samma sak som IT.”

PwC och Fredrik Lindblad har däremot en flerstegsmodell hur företag som vill närma sig en mer digital närvaro ska jobba. Egenskaperna som ska eftersträvas och företagen bör jobba med är:

  1. ”Customer passioned”. Att alla anställda på bolaget har en gemensam förståelse för – och en och samma syn på vad en kund är, hur den byggs upp och kan konverteras och hur denna kund rör sig i olika kanaler.
  2. ”Power of perspectives”. Det är viktigt för digitala ledare att kunna tänka i nya, tidigare kanske helt otänkbara banor. Detta innebär även en god förståelse för teknik och data, som kommer in under detta området.
  3. ”Always in beta”. PwC förespråkar Google Teams arbetssätt med att sätta psychological safety högt upp på agendan och se till att alla som ska driva ett sådant omvälvande transformationsarbete känner de har mandat, budget, tid och även friheten att misslyckas.
  4. ”Experiment with tech”. En annan del av PwCs syn på fail fast. Använd labb och egna centre of excellences för att testa teknik och se om den är något för kunden. Kan bara göras i praktiken genom t ex ett labb.
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Sex år senare integreras Acne fullt in i "New Deloitte Digital"

Dessa fyra huvudområden med en botten i ”design thinking” ska i längden kunna bryta silos och skapa ett bredare perspektiv för alla involverade i en organisation.

Intresserade av Adobe Experience Cloud?

Representanter från MKSE.com har ansvarat för strategiarbete samt upphandling åt kunder som SJ.se, Avanza.se och TeliaSonera. Kontakta oss.