Tictail lönsamma i år, enligt VD Carl Waldekranz

In Cloud / Förvaltning, E-handel, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Tictail har gått från att associeras med innovation och expansion till ekonomiska krissiffror, en kraftigt ifrågasatt affärsmodell och att de förra året plötsligt behövde sparka var 8:e medarbetare. Efter att under 2017 genomfört vad som närmast kan jämföras med en ”pivot” till att bli mer av en marknadsplats är sittande VD Carl Waldekranz mycket positiv om framtiden. I en ny intervju med Business Insider vid kontoret i New York påpekar Carl i februari 2018 att:

“ – Tictail har växt fasanfullt snabbt under 2017. Vi håller budget och vi tror att vi kommer nå lönsamhet under 2018. Fortsätter vi växa enligt plan kommer företagsgruppen att vara lönsam vid årets slut.”

Vad som ingår i ”gruppen” med idag runt 60 medarbetare framgår inte av intervjun. Sommaren 2017 var Tictail nöjda med totalt 1000% fler nya ‘Marketplace’ kunder. En typ av användare som per styck ska kunna ge runt 10% i nya intäkter till Tictail (när vissa avgiftsbelagda plugins säljs in). Det var då den kommunicerade, nya affärsmodellen.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Shopify skapar egna Zero Party Data, hjälper e-handlare hitta "lookalike"-kunder

Bolaget omsatte 2016 runt 20 Mkr (upp med enbart +4 Mkr från året innan) och lade till ytterligare en förlust om då -30,6 Mkr. Totalt har det svenska aktiebolaget däremed gjort förluster om -77 Mkr de senaste fem åren. Hela 11 riskkapitalister har under de senaste 6,5 åren satsat nästan 300 Mkr i Tictail.

Allt om kundklubbar, lojalitetsprogram och customer loyalty?

i Sverige?