Utvecklarna bakom Doktor24 tar fram Mongoliets nya e-hälsoplattform

In Android, iPhone, Nyheter, Offentlig sektor by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Svenska IT-företaget Chorus, som bland annat tagit fram plattformarna Doktor24 och FRISQ Care, vann uppdraget att ta fram en informationsutbytestjänst för e-hälsa i Mongoliet. Uppdraget kommer från det mongoliska hälsoministeriet och blir möjligt efter att Mongoliet har beviljats ett lån på totalt 17 miljoner dollar av Världsbanken för att utveckla hälsovården i landet.

Mongoliet med 3 miljoner innevånare på en yta av 1,5 miljoner kvadratkilometer är ett av världens mer glesbefolkade länder. En tredjedel av befolkningen är dessutom nomader vilket ställer särskilt stora krav på sjukvården. Men mobiltäckningen i landet är god liksom det utbredda användandet av smartphones. Därför är en plattform och appar för e-hälsa en stor möjlighet att på ett snabbt sätt förbättra hälsotillståndet i ett land där exempelvis hepatit och hjärt- kärlsjukdomar är mycket utbredda.

Svenska Chorus kommer att tillsammans med en lokal samarbetspartner i ett första steg nu påbörja bygget av e-hälsovården.

Beställarstöd inom e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia Company. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss