Centrum för idrottsforskning släpper WordPress-tidning av W4

In Nyheter, Wordpress by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Centrum för idrottsforskning har släppt nya magasininitativet Idrottsforskning.se på en WordPress framtagen av byrån W4.

Även Centrumforidrottsforskning.se är en WordPress användare sedan ett tag tillbaka.

Centrum för idrottsforskning (CIF) har som uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område samt att ansvara för uppföljning av statens stöd till idrotten. CIF skall också skapa förutsättningar för samarbete mellan forskare vid universitet och högskolor samt andra engagerade inom området.

0, 4Mkr
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  MedHelp tar in SEO-stöd, ökar organisk trafik med 85 procent

Leave a Comment