EY Design Studio växer via två förvärv, samlar UX under samma tak

In Content Marketing, CXM, Nyheter, Online Marketing by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

EY:s kreativa delar heter nuförtiden både EY Doberman, SALLY, EY Seren, EY Design and Engineering, EY EMEIA Consulting Experience och EY Design Studio. Den sistnämnda, EY Design Studio, verkar likt begreppet och gruppen Accenture Song vara den del revisionsjätten vill samla sina UX/UI-förmågor kring framöver. Då används ett mer mer traditionellt byrågruppsnamn än ”sång”. Trots EY:s traditionellt mer kontroversiella och utmanande syn på framtidens service design.

Alla svenska kunder som valt att gå MACH, headless och decoupled på sistone hittar ni i MKSE.com dagligen uppdaterade headlesssektion. Läs allt här.

EY Design Studio med bl a Dobermans tidigare VD Lisa Lindström vid det europeiska rodret har gjort två större bolagsförvärv. Det handlar om kreativa UX/UI byrån FreshWorks Studio (själv titulerar de sig som främst verksamma inom ”custom software development”) med runt 100 anställda som idag tas över i sin helhet. FreshWorks Studio hoppas EY ska utöka djupet och bredden av digitala designmöjligheter för gruppen. Det är ett nordamerikansk förvärv. Byrån har jobbat mycket med skräddarsydd digitalisering av sjukvården i Kanada.

” – Höga förväntningar på ”experience”, ny teknologi och differentierade affärsmodeller driver organisationer att utvecklas genom digitala transformationsprogram … Genom att gå samman med FreshWorks Studio kommer vi att förse våra kunder med de banbrytande verktygen, uppbackade av de mänskligt centrerade metoderna att de behöver påskynda omvandlingen och möta nya krav på digitalisering.”

Säger David McQueen, Consulting Managing Partner på EY Canada.

Nyligen köptes även Fabernovel i Frankrike med 350 anställda upp av EY. Byrån jobbar med kreativitet och hjälpa sina kunder att designa, bygga, formulera och förbättra sina konkurrensfördelar inom vision (strategi, erbjudande, ekonomiska och operativa modeller), kultur och nya färdigheter. Samt jobbar med utveckling av teknisk och data. Nyligen har bolaget gärna pratat Metaverse och säljer en workshop där 25 deltagare får utforska möjligheter som att se sin ”digital twin” eller ”bygga en NFT”.

EY Doberman har senaste åren annars främst satsat på egna tjänstepaketeringarna ”Doberman Ancillary” samt ”Doberman Sally” (läs mer här). Där har inte mycket nytt publicerats senaste året. Doberman jobbar även för att få in nya typer av service design roller sina co-op agila team med kund, som komiker och filosofer. Ekonomiskt visade Doberman AB ett EBIT om -4,2 Mkr 2020 på en halverad omsättning 2020 (35,8 Mkr mot 79,5 Mkr året innan). Bolaget gick in i EY Sverige i maj 2021.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  40 byråer blir Accenture Interactive, vissa undantag