NCS Colour väljer WooCommerce och Dynamics 365 Business Central från BrightCom

In E-handel, ECM, Microsoft Dynamics 365, Nyheter, WooCommerce, Wordpress by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

NCS Colour står bakom NCS-systemet som bygger på hur en person upplever färger visuellt. Med hjälp av systemet ska det vara möjligt att beskriva mer än till 10 miljoner färger. NCS-systemet är även en global standard för att definiera, kvalitetssäkra och kommunicera färg mellan olika intressenter. NCS Colour har för sina produkter nu valt att implementera affärssystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central från BrightCom. För all kommunikation med färger mellan exempelvis designer och tillverkare, till grossister och slutkund.

Vi har mer på samma ämne:  Omniarchs topplista gällande svenska e-handelsplattformar

NCS Colours mål med Microsoft Dynamics 365 Business Central är att digitalisera och automatisera sina affärsprocesser så långt det går, både interna processer och kommunikationen samt arbetssätt mot leverantörer, samarbetspartners och kunder. Integration med e-handelsplattformen från WooCommerce (sajten finns på WordPress) tillsammans med en tät integration med deras 3PL och Ongoing är fokus inledningsvis i det externa flödet utanför Dynamics 365 Business Central.