Ramboll digitaliserar luftkvaliteten vi möts av under pendlingen till jobbet

In Nyheter, Sitecore XP by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Sitecore Experience Platform jättekunden Ramboll har börjat jobba med Garbergs som byrå i Sverige. Ett av de första samarbetena gäller Happy Commuter. En ny tjänst som visar de renaste luftvägarna mellan ditt hem och ditt jobb, i realtid.

” – Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för människor att andas renare luft. Happy Commuter är en del i det arbetet och ett steg i rätt riktning. Om möjligheten finns att minska intaget av dålig luft tror vi att människor kommer ta den.”

Säger Niklas Sörensen, vd på Ramboll. En vuxen person andas 20 000 andetag per dygn, cirka 10 000 liter luft passerar våra lungor. Flera aktuella studier visar tydliga samband mellan luftkvalitet och hälsa – både fysisk och psykisk. En ny rapport från amerikanska forskningsinstitutet MIT visar exempelvis att det finns ett samband mellan luftkvalitet, lycka och välmående. Dålig luft kan dock inte urskiljas med blotta ögat. Happy Commuter erbjuder bokstavligt talat en väg runt problemet. Luftkvalitetsdata bearbetas i realtid och tjänsten visar den renaste luftvägen med cykel.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Så går Sitecore, Censhare och Aprimo i Forrester CX DAM Wave 2022

För att räkna fram den renaste luftvägen väljs upp till tre lämpliga färdvägar till slutdestinationen. En beräkning av luftkvaliteten redovisas på tio mätpunkter längs med varje färdväg. Vid varje mätpunkt mäts partiklar mindre än 10 mikrometer (PM10), partiklar mindre än 2,5 mikrometer (PM2.5) och kvävedioxidhalten (NO2). Utifrån insamlade data beräknas ett European Air Quality Index (EAQI) och rekommenderar den väg som har lägst index. Detta via en Google Maps kampanjsajt med föroreningar utritade över t ex olika cykelvägar.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Ny byrå då Volvo Group och Volvo Cars sjösätter fysisk storsatsning

Sajten återfinns på gruppens Sitecore miljö, som annars främst danska partnern Nodes jobbar med.

Beställarstöd inom e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia Company. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss