Så blir Svenska Spels kommande cross-channel kundresa på Adobe Marketing Cloud

In Adobe AEM, Analys / Statistik, CDP, DMP, CXM, Nyheter, Online Marketing by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Adobe samlade svenska partners och gamla såväl som nya kunder under torsdagen för ett svenskt Experience Event på Grand Hotel i Stockholm. Under den data/analys-fokuserade förmiddagen var en av huvudtalarna den nya kunden Svenska Spel. Ett uppdrag Accenture Kaplan sköter sedan ett tag tillbaka.

Svenska Spel hade med licenser i form av allt från Audience Manager, ID Service, Analytics Cloud, Advertising Cloud, Experience Manager och Adobe Campaign satt ihop en rätt komplett kundresa för personligt och övertygande innehåll. En resa som sträckte sig över allt från vanligt annonsering, över egen desktop- och mobilwebb till native iOS-app och med marketing automation uppföljningar med personaliserat innehåll. Samt pushmeddelanden och en hel del automatiserings-regler kring uppföljning av ifyllda/ickeifyllda uppgifter i egna kontot.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Consid vinner uppdraget för Svenska Spel

Det fanns en tydligt strategi och historia kring vilka data som samlades in vid vilken punkt och hur Svenska Spels nya kunddata längs med hela kundresan skulle berikas, förfinas och utökas. Samt initialt även baseras på befintliga datakällor inom Svenska Spel.

Svenska Spel hade även lagt mycket tid på att ta fram en adminstrativ vy för produktägare inom bolaget. I dessa tider av regleringar kring spelreklam var det ett allmänt progressivt budskap kring dataanvändning för att generera och uppmuntra användare från det statliga bolaget.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Ingo satsar på Salesforce Marketing Automation, Adobe Experience och open source CMS

Svenska Spel valde att handla upp Kaplan som ny CX/CRM-partner efter en större upphandling som ägde rum i slutet av 2017 och de ska ha jobbat tillsammans med uppdraget sedan dess.

Beställarstöd inom e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia Company. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss