Salesforce industripaketeringar säljer väldigt bra, Vlocity dubblar antalet anställda till 2000

In CXM, Nyheter, Salesforce by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Branschfokuserade Salesforce-paketeringen Vlocity fortsätter gå från klarhet till klarhet med sina industri- och verksamhetsanpassade SFDC-lösningar. Bolaget förväntar sig gå från dagens 900 anställda till hela 2000 under 2020 och årsomsättningen estimeras redan landa på upp till 170 miljoner dollar i början av samma år. Det är nästan dubbelt så mycket som Vlocity omsatte i januari 2019. Anmärkningsvärt är att det av Salesforce delägda, vertikalfokuserade bolaget grundades så sent som 2014.

Vlocity har industripaketeringar och erbjudanden som uppenbarligen säljer bra för industrigrupperingarna:

  • Communications
  • Media & Entertainment
  • Energy & Utilities
  • Insurance
  • Health
  • Government
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Salesforce Shoppers Copilot e-handel erbjuder individuell prissättning, "AI i bulk" och smarta kampanjer

Telia är en pilotanvändare från 2016/2017 av en Communications & Media Insurance-paketering (numera bara Communications). En av de första industrierna där man såg fördelar i att skapa acceleratorer och färdiga lösningar mot ofta förekommande systemstöd, API:er och arbetsprocesser. Under 2019 ska speciellt paketeringarna för försäkring och offentlig sektor gått bra. Sektorer som dras med äldre, segare processer samt redan utdaterat systemstöd. Och som letat efter mer färdiga lösningar då man samtidigt jobbar hårt för att gå upp i molnet.

Detta betyder också att man redan växt ut Salesforce Tower, där man delar kontor med sina delägare Salesforce.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Så använder Mölnlycke sitt healthcare-molnstöd från Salesforce, Optimizely, Riva och Microsoft

Accenture var ensam investerare i bolaget tillsammans med Salesforce Ventures först, numera finns även Sutter Hill Ventures, Salesforce Ventures, Accenture, New York Life Ventures och Bessemer Venture Partners med på den listan. Partners som Deloitte Digital, IBM Bluewolf, Capgemini, Infosys, Tech Mahindra, PwC, Congizant och Atos har motvilligt fått inse att de måste sälja den Accenture-delägda ledande industripaketeringen.

Beställarstöd inom e-handel och PIM

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och TeliaSonera. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.