Tuffare tider leder till flod av CaaS/MaaS/Design-aaS erbjudanden från byråerna

In Cloud / Förvaltning, Content Marketing, CXM, E-handel, Marketing Automation, Martech, Nyheter, Online Marketing by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Update: Med lågkonjunktur och strandade affärer, utdragna pitchar, snålande offentlig sektor och framskjutna förstudier får affärsutvecklarna på digital, och IT-bolagen samt byråerna gnugga geniknölarna nu i januari.

Nära till hands som nytt affärserbjudande visar sig bli den idag klassiska prenumerationstjänsten. Som med den omfattande svenska SaaS-sektorn knappast behöver någon närmare introduktion. Men som fortfarande anses aningen mer fräsch och positivt mystisk inom tjänstesektorn.

0 SEK
per timme räknar Grebban på
AD: 

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Idag släpper design- och ehandelsfokuserade (en sektor som haft det bevisat tufft 2023) Grebban sitt nya ”-aaS” tjänsteerbjudande kallat ”Design Subscription”. Fraktioner och roller från ett designande UX/e-handelsteam som köps in på rullande schema. Minimum är att köpa in begränsade 20 timmar per månad. Omkring en tredjedel av vad t ex konkurrenten NoA Elevate prissatte sitt ”Content-as-a-service” startpaket i höstas (59 000 SEK i månaden på 1200SEK/timme).

Den senare togs i ett samtal tillsammans med Resumé häromdagen upp som ett ”innovativt exempel” när handelsforskaren Erik Modig pratade om abonnemangstjänster. Han syftade då till att den typen av storskaliga och systematiska erbjudanden skulle kunna gynnas mer av automatisering och stöd från olika typer av AI-tjänster.

HolyComms får anses som en typ av pionjärer inom området. De har sedan tre år tillbaka marknadsfört fraktionskompetens ”på kran” under termen ”MaaS, Marketing as a service”. Även Klingit vill gärna figuera i dessa sammanhang, SMS:ar ledningen bakom och berättar. Deras historia ska vara likvärdig som t ex den Holy Comms har med omkring fyra års erfarenhet inom MaaS och content som en tjänst. I Grebbans nya erbjudande inkluderas stöd som:

 • E-commerce Web Design (UX/UI)
 • Landing Page Design
 • Creative Direction
 • Design System
 • Design Assets
 • CRO and conversion rate optimisation
 • A/B testing and other tests
 • Branding & Brand Design
 • Content Design & Production
 • CMS Management
 • Photo & Video Art Direction
 • Motion Design
 • Brand Strategy
 • Customer Journey Mapping & Analysis
 • Requirements & Specifications for the web development team
 • Quality Assurance

Grebban vill ha motsvarande 1050SEK/timme. Största paketet är 80 timmar i månaden. Det ska inte vara någon uppsägningstid på DaaS erbjudandet.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  NoA Ignite avtäcker ny e-handelspaketering baserad på Centra