Cepheo bakom omfattande Dynamics 365 installation hos Blåkläder

In CRM Customer Relationship Management, ERP/ECM, Microsoft Dynamics 365, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Blåkläder ska vara klara med en tvåårig, större Microsoft Dynamics 365-utrullning iscensatt av Cepheo (tidigare EG, köpta av Polaris) med 400 medarbetare. Den inkluderar allt från Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Customer Engagement, Microsoft Power BI och Application Management Services.

0 st
plagg producerar Blåkläder årligen
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

” – Vårt affärssystem har tjänat oss väl, men vi ser ett tydligt behov av att implementera en lösning med stöd för större datamängder, integrerad ekonomifunktion och inbyggd support för specifika nationella krav världen över .. Vår strategi är att använda standardlösningar med kontinuerliga uppdateringar av våra system med nya funktioner. Där känner vi att Microsoft är bäst. Det är därför vi vill använda så mycket Microsoft-mjukvara som möjligt. Vi ser stora fördelar med att använda deras lösningar i vårt företag.”

Säger Blåkläders IT-chef Fredrik Rubne.

Blåkläder är en av Europas största tillverkare och återförsäljare av arbetskläder med en årlig produktion på cirka 4,5 miljoner plagg. Sedan 1959 har företaget använt innovativa sätt att tillgodose sina kunders behov av högkvalitativa arbetskläder. Det har resulterat i att Blåkläder nu är ett av de mest kända och ledande varumärkena i sin bransch med butiker, fabriker och kontor i 20 länder, inklusive Sverige, Danmark, Norge, USA och Japan.