EPiServer uppgraderar EPiServer Connect for SharePoint

In Office 365 SharePoint Online, Optimizely/Episerver, SharePoint MOSS 2007 by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

EPiServers gamla trotjänare för att komma in i finare rummen, EPiServer Connect for SharePoint, har släppts i en ny version för EPiServer 7.

Denna connector erbjuder möjlighet att ta in delar som SharePoint mappar in i EPiServer webbplatser.

Tidigare versioner har varit rätt begränsade sett som connectorer, och en aning mer tät integration verkar lagts till här. Nu finns bl a Page data > Web Parts koppling och Library itams > EPiServer Files utöver den tidigare push-kopplingen av data till EPiServer.

Därefter verkar det främst vara de nya personaliserande, sociala, MVT-test samt analytiska (via Google plugin) egenskaperna i EPiServer som ska appliceras på SharePoint datan.

SharePoint 2013, 2010 och gamla 2007 stödjs.

Leave a Comment