Fredagens nya EU-direktiv gör livet surt för alla e-handlare

In Check out/Kassasystem by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Det tog nästan två år för alla sajter att anpassa sig efter EU:s cookie-regler med den ofta störande visuella redovisningen vi ser överallt idag.

Nu är det dags för en större förändring igen. På fredag träder direktiv 2011/83/EU i kraft. En binge EU-direktiv som ”syftar till att harmonisera den ökande och gränsöverskridande E-handeln inom EU”.

http://www.bellenews.com/wp-content/uploads/2012/05/Thousands-of-websites-in-Europe-are-expected-to-be-in-breach-of-a-law-that-dictates-what-they-can-log-about-visitors.jpg

Ett antal konkreta åtgärder måste ha genomförts av alla e-handlare före det datumet:

–           Konsumentköplagen ändras, säljaren måste leverera inom skälig tid och senast 30 dagar efter att avtal ingåtts – om inte annat avtalats.

–          Tydligare information till kunden måste ut, tillkommer det extrakostnader som kunden inte informerats om vid köpet måste kunden inte betala för dessa. T ex kostnad för frakt och retur.

–          Utökat informationskrav, omfattade krav ställs på att kunden informeras innan köp. Kunden ska dessutom informeras om vilken eventuell t ex maskin- och programvara som krävs för att använda en produkt.

–          Skicket på varan; kravet på att kunderna skall lämna tillbaka produkten ”i väsentligen oförändrat skick” tas bort och ersätts med en rätt för säljaren att ta betalt för eventuell värdeförlust.

–          Ångerrätten anses inte som förbrukad om kunden börjar använda produkten men operatören har rätt till skälig ersättning för användningen.

–          Ångerfristen börjar löpa direkt vid avtal om tjänster, under förutsättning att kunden fått korrekt information om ångerrätteni stället för som tidigare först när kunden erhållit en bekräftelse i varaktig form.

–          Elektroniska avtal på nätet, blir endast bindande om information getts om att beställningen medför ett betalningsansvar för konsumenten och att kunden uttryckligen accepterat att betala för varan/tjänsten. Produkter och tilläggstjänster får inte vara förkryssade utan måste väljas av kunden själv.

Brott mot reglerna är att bryta mot marknadsföringslagen, vilket kan leda process i domstol.

Leave a Comment