Grontmij bygger globalt SharePoint 2013 intranät

In Intranät, Office 365 SharePoint Online by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Bool står bakom det kommande globala intranätet åt Grontmij. Intranätet baseras på Bools portalplattform som drivs på SharePoint 2013. Syftet med det nya intranätet är att sprida processer, kompetens och information mellan länder och avdelningar inom hela koncernen.
Grontmij SharePoint 2013 intranät
Grontmij har idag cirka 8,000 medarbetare fördelat i 10 länder, men saknar enkla verktyg att dela kunskap över landgränserna. Grontmij hoppas med det kommande nätet att samla dokumentation från projekt på ett och samma ställe, söka upp kompetens på alla Grontmijs kontor världen över och kunna förena sina kunskaper, färdigheter och kompetens.Portalen kommer även kompletteras med en av Bool utvecklad CV-databas.

Grontmij är ett europeiskt teknikkonsultföretag med expertis inom områdena energi, vägar & gator, järnväg & spårväg, hållbara byggnader och vatten.

 

 

e-Spirit Forrester

 

Leave a Comment