MKSE Digital Excellence Awards 2017: Så ser den genomsnittliga sajten ut

In CXM, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Tillsammans med Webbstrategiforalla.se och branschledande analytikern Marcus Österberg går det att få fram siffror kring hur användarvänlighet, användbarhet, responstid och mycket mer i den genomsnittliga sajten som tävlar i årets MKSE Digital Excellence Awards ser ut.

De 163 utvalda bidragen är redan kvalificerade då de är:

  • Rör en offentliggjord lansering av en extern webbplats
  • Riktar in sig mot den svenska marknaden och svenska besökare
  • Kommer från en namnkunnig privat eller offentlig sektor aktör
  • Har drivits helt eller delvis som ett projekt i Sverige
  • Är ett separat projekt eller en del av ett större projekt (1000h+)

De olika mätningarnas snitt gav:

imageResponseBytes2333545,38
javascriptResponseBytes1339714,89
cssResponseBytes455759,875
htmlResponseBytes134641,988
otherResponseBytes96483,4314
textResponseBytes60326,25
totalRequestBytes11062,75
Responsecode200
numberResources74,15
numberStaticResources49,7875
numberJsResources19,1375
numberHosts16,025
numberCssResources5,06875
OptimizeImages-ruleResults91,4685319
MinimizeRenderBlockingResources-ruleResults36,7
LeverageBrowserCaching-ruleResults14,1205413
EnableGzipCompression-ruleResults12,2380125
PrioritizeVisibleContent-ruleResults3,15
AvoidLandingPageRedirects-ruleResults2,825
MainResourceServerResponseTime-ruleResults2,35996875
MinifyJavaScript-ruleResults1,74905
SizeTapTargetsAppropriately-ruleResults1,45463929
UseLegibleFontSizes-ruleResults0,9721618
MinifyCss-ruleResults0,85659875
SizeContentToViewport-ruleResults0,64769189
MinifyHTML-ruleResults0,5700825
ConfigureViewport-ruleResults0,3125
AvoidPlugins-ruleResults0,01875

Samt ett snittvärde i Usability och PageSpeed om:

  • Usability – 96,69375 av 100
  • Pagespeed – 47,3 av 100

Speciellt Usability visar att det är kvalitetsproduktioner Sverige visar upp för 2016/2017. En mycket fin snittsiffra. Inom Pagespeed finns fortfarande mycket att göra. Men detta är även ett område där dessa stora aktörer satsar mycket på prestandaförbättringar och optimering.

Leave a Comment