MKSE Digital Excellence Awards: Så tävlar de 163 bidragen

In CXM, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

MKSE Digital Excellence Awards kategoriserar de olika tävlingsbidragen baserat på Statistiska Centralbyrån SNI 2007 avdelningsnivåer. SNI är en standard för svensk näringsgrensindelning och SNI 2007 är den standard som gäller sedan 2008. Så hänförs företags verksamhet till en eller flera näringsgrenar.

De gällande kategorierna är:

 • Jordbruk, skogsbruk och fiske
 • Utvinning av mineral
 • Tillverkning
 • Försörjning av el, gas, värme och kyla
 • Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering
 • Byggverksamhet
 • Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar
 • Transport och magasinering
 • Hotell- och restaurangverksamhet
 • Informations- och kommunikationsverksamhet
 • Finans- och försäkringsverksamhet
 • Fastighetsverksamhet
 • Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
 • Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra städtjänster
 • Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
 • Utbildning
 • Vård och omsorg;sociala tjänster
 • Kultur, nöje ochfritid
 • Annan serviceverksamhet
 • Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk
 • Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.

Där Jordbruk, skogsbruk och fiske slås samman med Utvinning av mineral till Jordbruk, mineral, skogsbruk och fiske

Försörjning av el, gas, värme och kyla slås samman med Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering till Försörjning av el, gas, vatten, värme och kyla

Byggverksamhet och Fastighetsverksamhet slås samman till Bygg- och Fastighetsverksamhet

Transport och magasinering blir Handel och Transport

Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar går in under Handel och transport

Finans- och försäkringsverksamhet går in under Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap
och teknik

Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring blir Offentlig sektor, vård och organisation

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra städtjänster går in under Bygg- och Fastighetsverksamhet

Utbildning och Vård och omsorg;sociala tjänster går in under Offentlig sektor, vård och organisation

Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. går in under Offentlig sektor, vård och organisation

Annan serviceverksamhet utgår

Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk utgår.

Vilket leder till:

 • Jordbruk, mineral, skogsbruk och fiske
 • Tillverkning
 • Försörjning av el, gas, vatten, värme och kyla
 • Bygg- och Fastighetsverksamhet
 • Handel och Transport
 • Hotell- och restaurangverksamhet
 • Informations- och kommunikationsverksamhet
 • Verksamhet inom juridik, försäkring, ekonomi, vetenskap och teknik
 • Offentlig sektor, vård och organisation
 • Kultur, nöje och fritid

I år var det helt klart flest bidrag inom:

 • Handel och Transport

Där t ex e-handlare återfinns. En tuff kategori. Dessutom var det många inom:

 • Offentlig sektor, vård och organisation samt
 • Tillverkning. Transport, motorfordon och magasinering.

Bygg- och Fastighetsverksamhet och Försörjning av el, gas, vatten, värme och kyla var betydligt enklare kategorier. Vinnare inom respektive kategori redovisas inom kort. Håll ögonen öppna!

Leave a Comment