Pega Marketing får stöd för LinkedIn Matched Audiences

In CRM Customer Relationship Management, Nyheter, Pega by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Linkedin behåller sitt oberoende inom B2B-samarbeten även efter Microsoft övertagandet värderat till 215,2 miljarder SEK år 2016. Det visar ett nytt samarbete tillsammans med aggressiva Pega som nu kan berätta att de integrerat Linkedin stöd i egna produkterna Pega Marketing och Pega Sales Automation.

Det är funktionerna i LinkedIn Sales Navigator och LinkedIn Matched Audiences som främst integreras i Pegas system.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Gartner utser bästa aktörerna inom low-code, otippad vinnare

Moderbolaget Pegasystems anser att säljare och marknadsförare behöver använda sig av LinkedIn för att skapa sig en bättre förståelse för den komplexa organisationen i potentiella kundföretag. Nu kan Pegas kunder se LinkedIn-profiler, dess relationer (se bild) och interagera med köpare via LinkedIns funktioner direkt i Pegas CRM-applikationer.

Pegas ska även kombinera Linkedin-insikterna inom AI-drivna Pega Customer Decision Hub för att analysera kundinteraktioner i realtid och för att föreslå ”next-best actions” gentemot potentiella köpare.

Ett liknande stöd fanns faktiskt redan med i svenska ProspectEye (numera Apsis Lead) runt år 2014. Då dock mer manuellt frammatat och utan AI och ”next-best actions”.