Pega Marketing får stöd för LinkedIn Matched Audiences

In CRM Customer Relationship Management, Nyheter, Pega by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Linkedin behåller sitt oberoende inom B2B-samarbeten även efter Microsoft övertagandet värderat till 215,2 miljarder SEK år 2016. Det visar ett nytt samarbete tillsammans med aggressiva Pega som nu kan berätta att de integrerat Linkedin stöd i egna produkterna Pega Marketing och Pega Sales Automation.

Det är funktionerna i LinkedIn Sales Navigator och LinkedIn Matched Audiences som främst integreras i Pegas system.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Pega AI low-code workflow adderar faktiskt värde med innovativa tillägg

Moderbolaget Pegasystems anser att säljare och marknadsförare behöver använda sig av LinkedIn för att skapa sig en bättre förståelse för den komplexa organisationen i potentiella kundföretag. Nu kan Pegas kunder se LinkedIn-profiler, dess relationer (se bild) och interagera med köpare via LinkedIns funktioner direkt i Pegas CRM-applikationer.

Pegas ska även kombinera Linkedin-insikterna inom AI-drivna Pega Customer Decision Hub för att analysera kundinteraktioner i realtid och för att föreslå ”next-best actions” gentemot potentiella köpare.

Ett liknande stöd fanns faktiskt redan med i svenska ProspectEye (numera Apsis Lead) runt år 2014. Då dock mer manuellt frammatat och utan AI och ”next-best actions”.