Så skiljer sig webbprojekt från vanliga projekt

In Cloud / Förvaltning, Intranät, Nyheter, Övriga / Custom CMS by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

CS har översatt en bra genomgång om hur ett IT-projekt skiljer sig från Gartner. Nedan tydliggör och förenklar jag de tre huvudområdena webbprojekt, infrastruktur och slutanvändare som tas upp:

Viktigt att tänka på vid olika typer av IT-projekt:

Om webbprojekt:

 • 1. Ny teknik – Rörligt mål.

Webbgränssnitt projekt är omöjligt att detaljplanera. Ny teknik omkullkastar en stor del av kraven. Nya behov och krav skapas.

 • 2. Ny teknik – Mer komplext.

IT-projekt är alltid iterativa och teknikutvecklingen svår att förutsäga.

 • 3. Heterogena projektgrupper.

Utvecklingen rör inte bara teknik och funktion, glöm inte grafisk design och användbarhet.

 • 4. Engagera och entusiasmera.

Intressenter från en mängd olika företagsavdelningar med olika ansvarsområde måste engageras. Inte bara affärsfolk och IT-folk. Användbarhets- och gränsittansvariga ska vara en del av teamet.

Om infrastrukturen:

 • 1. Projekt eller linjearbete

Måste klargöras.

 • 2. Hantera nedprioritering

Risken för nedprioritering är stor.

 • 3. Ha reservresurser

Standing by.

 • 4. Tydlig kravbild

Begrip det önskade resultatet.

Om slutanvändare

 • 1. Få med användare

Ska vara 100-procentigt engagerade.
Annars kommer inte projektets resultat att användas. Var följsam.

 • 2. Flexibelt

Introducera projektets resultat/framfart löpande och ofta.

 • 3. Ta små steg

Visa delportioner för att användare som inte förstår tekniken ska kunna ta till sig resultat.

 • 4. Utbilda användarna

För omfattande system krävs utbildning, ofta i flera steg.

Gartner har även en graf över antal it-projekt som avslutar inom budget:

Den uppdaterar de tidigare siffrorna, ”72 % av alla svenska it projekt misslyckade”.

Leave a Comment