Samerna väljer EPiServer CMS 6

In Nyheter, Offentlig sektor, Optimizely/Episerver by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Samiskt informationscentrum vill bygga om webbplatserna Samer.se och Minoritet.se till EPiServer CMS 6.

http://samer.se/images/gui/bg_narrow_top.png

Idag ligger Samer.se på gamla imCMS.

Funka har fått i uppdrag att påbörja arbetet. Webbplatserna kommer bli informationswebbplatser med målet att synligöra Sveriges nationella minoriteter och skapa en ökad förståelse i samhället för dessa gruppers särskilda behov och rättigheter.

Tre samebyrepresentanter under Högsta Domstolens förhandlingar.

Minoritet.se ska informera om Judar, Romer, Samer och Sverigefinnar. Samer.se ska ge mer fördjupad information kring Samerna.

Nils Gustav Labba är arbetsledare vid Samiskt informationscentrum. De nya webbplatserna ska lanseras efter sommaren 2011.

Leave a Comment