SiteVision vinner uppdragen för Mora, Orsa, Älvdalen och Vansbro kommun

In Nyheter, Offentlig sektor, Sitevision by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

SiteVision berättar för MKSE.com att att just nu har ett gemensamt kommunalprojekt påbörjats där de fyra kommunerna i Dalarna tillsammans bygger fyra olika nya webbplatser på plattformen. De hoppas nå vissa stordriftsfördelar genom att göra en del grundmallbyggande och tekniska inställningar i grupp.

Webbsidorna kommer få nya utseenden, uppdaterat innehåll och nya funktioner för att vara mer serviceinriktade och möta besökarnas behov. Målet är att lansera de nya webbplatserna i slutet av november 2018.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Forrester: Investering i Sitevision betalar tillbaka sig på 6 månader

Mora.se är idag en WordPress-webb (som inte använder HTTPS och får varningsmeddelanden), alvdalen.se är en äldre Episerver webbplats (utan HTTPS den också) och Orsa.se är custom .NET.

Beställarstöd inom e-handel och PIM

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och TeliaSonera. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.