Tillväxtverket släpper ny SiteVision 3.6

In Offentlig sektor, Sitevision by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Tillväxtverket har släppt nya responsiva Swedish Cleantech på en SiteVision 3.6.

Swedish Cleantech är den officiella affärsplattformen för svenska miljöteknikföretag. Sajten bygger på samverkan mellan ett tiotal myndigheter samt bransch- och intresseorganisationer och regionala miljöteknikaktörer.

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Även Tillvaxtverket.se ligger på samma CMS.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Tillväxtverket släpper nytt med finansiering och kunskap i fokus

Leave a Comment