69 procent av alla B2B-företag har nu igång digital försäljning

In E-handel, litium, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Litium har under tisdagen släppt sin nya rapport kring ”Nordic Digital Commerce in B2B 2023”. Där framkommer en hel del positiva iaktagelser kring B2B försäljning bland de tillfrågade.

0 %
har skaffat sig en e-handelschef
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Hela 69 % av B2B-företagen använder nu digitala kanaler för att möjliggöra försäljning. Och över en tredjedel (38%) av B2B-företagen erbjuder en e-handelslösning, med eller utan obligatorisk inloggning för onlineköp. Hela 81 % av de största företagen (+500 miljoner i intäkter) erbjuder någon form av digital försäljning, vilket är cirka 20 procentenheter högre än de minsta företagen.

I en majoritet av B2B-företag har VD, CMO eller försäljningschef det övergripande ansvaret för digital försäljning. Digital försäljning sköts nu av en dedikerad chef för e-handel i 13 % och av en digital strateg i 12 % av företagen. Det ska även ha krävts nya roller för att sköta handeln. 68 % av företag som säljer via digitala kanaler rapporterade förändringar i sin organisation till följd av de digitala investeringarna.

13 % av de som säljer via digitala kanaler planerar idag att öka sina investeringar i digital handel på grund av lågkonjunkturen. Och med endast 4 % planerar att minska dessa investeringar, skulle detta tyda på att digital handel förblir en hög prioritet för många B2B-företag på väg in i lågkonjunkturen.

Den viktigaste drivkraften för digital försäljning är att förenkla administrationen och effektivisera försäljningen.

Svarande ska varit en utvalde grupp om 920 personer inom ehandelsfunktioner.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  SKF berättar mer om egna e-handelsprojekten, nya leverantörer