ALMI handlar upp ny kommunikationsplattform av Cloudrepublic

In Nyheter, Online Marketing, Optimizely/Episerver, Wordpress by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Cloudrepublic berättar att de gick vinnande ur Almis nya upphandling av digitalstrategi och kommunikationsplattform. Ordervärdet beräknas totalt till ca 500 000 SEK.

Almi är en Episerver och WordPress-användare som jobbat med Forefront, Steria och Daytona. Nuvarande externwebb kom till liv 2013.

Cloudrepublic har tagit fram en egen ”transformationsverktygslåda” som ska kunna genomlysa och optimera ett bolags processer och affärsmodell.

Intresserade av Salesforces olika lösningar?

Representanter från MKSE.com har ansvarat för strategiarbete samt upphandling åt kunder som SJ.se, KI, Avanza.se och TeliaSonera. Kontakta oss.