Beijer Electronics slog samman 20 CMS till en Sitecore Experience Platform

In Check out/Kassasystem, Nyheter, PIM, Sitecore XP by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Beijer Electronics har tillsammans med Kodexe de senaste två åren genomfört ett mycket omfattande arbete för att modernisera och koncentrera sin IT-infrastruktur.

IBM-teknologi (Lotus Notes och Domino) har helt övergetts och Sitecore Experience Platform, Sitecore CMS Adapter (för integrationer ERP och PIM), inRiver PIM, Microsoft Sharepoint (med IFS integration) fick ta över.

Beijer Electronics övergripande målsättning var att skaffa skarp global affärsöverblick, reducera manuell administration och bättre börja nyttja digital teknik (i syfte att lära känna och serva kunder och intressenter över nations- och marknadsgränserna).

Med kontor i 19 länder var behovet även stort att anpassa sitt erbjudande gentemot fyra större säljmarknader.

”[Kodexe] förstår affärsvärdet av integrationsarbete, vet vad som kan åstadkommas med plattformen, och har djup teknisk kompetens.”

Säger Niclas Kristensson, Marknadsansvarig Beijer Electronics.

Totalt 20 fristående webbplatser och CMS ska lyfts in i en nytt koncerngemensamt CMS på Sitecore Experience Platform med en tillhörande Sitecore CMS Adapter som integrationsstöd.

Detta då lösningen skulle gå integrera mot IFS och dess CRM-modul och projektet även inkluderade etablering av nytt inRiver PIM-system.

Planer för att introducera en Sitecore-baserad, kundupplevelsecentrerad B2B e-handel kommer härnäst.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  ABA Skol köper in nya plattformar och Ucommerce e-handel

Leave a Comment