Byrån stöps om, expert inom Marketing och Digitalt för B2B-företag

In Drupal, Nyheter, Online Marketing, Wordpress by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Stormfors har inför det nya året gjort några förändringar i sitt erbjudande. Den tidigare Drupal- och WordPress-fokuserade byrån har under åren byggt upp stor kunskap om B2B-affärer och anser sig nu besitta en så pass djup förståelse för helheten att det ska bli deras primära fokus.

Stormfors jobbar i detalj med hur erbjudande, marknad och sälj samverkar. Tillsammans med Stormfors digitala ursprung har byrån nu kunnat hjälpa B2B-företag ”hela vägen” – från att sätta strategi och koncept till att ta fram B2B-webb och marknadsaktiviteter. Stormfors som organisation jobbar oftare tvärdisciplinärt i team bestående av analytiker, strateger, designers, projektledare, copy och utvecklare.

”- Vi skapar nu affärspåverkande resultat för kunder på ett helt annat sätt än tidigare.”

Enligt Petter Plöjel, Managing Partner på Stormfors. Han fortsätter:

“ – Just kunskapen om B2B-affärer och strategi i kombination med vårt digitala hjärta gör oss till en unik byrå i Sverige. Vi har kompetensen att ta fram strategier direkt kopplade till affären och förstår hur detta påverkar valen av olika digitala system och tekniska beslut.”

Intresserade av Salesforces olika lösningar?

Representanter från MKSE.com har ansvarat för strategiarbete samt upphandling åt kunder som SJ.se, KI, Avanza.se och TeliaSonera. Kontakta oss.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Luna Diabetes köper in Webflow, Twilio Segment CDP och Hubspot av Stormfors