Fin Drupal-omsättning från Intellecta efter omstruktureringar

In Drupal, Nyheter, Sitecore XP by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Affärsområdet Intellecta Digital stod 2015 för 63,9% av hela bolagets omsättning och har en nettoomsättning om 281,5 (162,8) MKr, en ökning med hela 72,9%.

Byråintäkterna ökade till 262,7 (146,3) Mkr. En FFW-sammanslagning av verksamheterna i Bysted A/S och Propeople Group ApS pågår och ”mindre lönsamma” delar av tjänsteerbjudandet håller på att avvecklas. Ett uppdrag även styrelseledamoten Ole Andersen under året även lade 1000 timmar (inklusive styrelsearvode) på.

Intellecta Digital har totalt 447 (269) medarbetare.

Bysted jobbar gärna med digitala årsredovisningar baserade på Drupal. Samma verksamhet som svenska Intellecta digitalt tidigare främts bedrev. Numera finns även gamification genom River, sajtproduktion på Sitecore samt Warner, MTA, GE och Försvarsdepartementet-uppdrag på främst Drupal (genom Blink Reaction).

FFW springer även Acquias ärende med att haka på den omtalade ”Drupal 6 > Drupal 8” kampanjen.

Leave a Comment