Företag köper och säljer anonymiserade användardata via nya Adobe Audience Manager

In Adobe AEM, CXM, Nyheter, Online Marketing by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Inför Adobes stora amerikanska konferens Adobe Summit i Salt Lake visades årets nyheter upp. Värt att uppmärksamma där är de sjunde och åttonde delarna (efter Adobe Analytics Adobe Target, Adobe Campaign, Adobe Experience Manager, Adobe Media Optimizer samt Adobe Social) av Adobe Marketing Cloud.

Det är nya Adobe Audience Manager och Adobe Primetime.

Audience Manager innehåller en marknadsplats för att köpa och sälja anonymiserade användardata och ger möjlighet till enhetsoberoende identifiering. Så företag exempelvis kan rikta innehåll mot konsumenter som delar enheter med andra eller enskilda konsumenter i ett hushåll.

Att branschaktörer köper och säljer data sinsemellan har blivit mer rumsrent och förekommande än många vet. Det är ett måste för att korrekt kartlägga användare idag.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Nytt DAM en betydande milstolpe i Volvo Trucks digitala transformationsresa

Leave a Comment