Hype 2009 enligt Gartner

In Nyheter, Övriga / Custom CMS by edenstromLämna en kommentar

December är här och då brukar siandet om nästa år komma som ett brev på posten. Gartner har tyckt till och skriver att den teknik som kommer under 2009 är:

1.       Virtualisering

2.       Datormoln, cloud computing

3.       Beslutsstöd

4.       Affärsrelaterade mashups

5.       Integrerad kommunikation

6.       Mer avancerade bladservrar

7.       Grön it

8.       Webborienterad arkitektur

9.       Specialiserade system

10.     Sociala nätverk
:
Skulle lika gärna kunna vara en lista från 2008 tycker jag? Frånsett att sociala nätverk hamnar långt ned. Och att virtualisering toppar är lite nytt.

Leave a Comment