Inte alla är redo för headless, kunder efterfrågar ”headful” CMS 2022

In Contentful, Contentstack, Headless / Decoupled CMS, Nyheter, Optimizely/Episerver by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Contentful, Contentstack och co. har blivit så pass till åren att pendeln, enligt uppgift, i vissa fall ska ha svängt. Till mer traditionella, redaktörsvänliga och UI-bestyckade CMS fördel. Det meddelar upphandlingsaktiva produktbolag och aktörer för MKSE.com i maj 2022.

Det ska redan finnas åtminstone två till tre nya case från våren där svenska kunder kontaktat aktörer som Optimizely CMS för att börja gå tillbaka till en tidigare Episerver/Optimizely miljö. Eller för att handla upp ett nytt, mer tradtitionellt ”monolitiskt” CMS som redaktionen och skribenterna då får kravställa. Snarare än IT och t ex en CTO eller CDO. Frågan till plattformsleverantörerna ska kommit att handla om:

” – Kan vi inte få handla upp ett ”headful” CMS av er istället?”

Som en motsats till headless.

MKSE.com tidigare skrivit om några svenska projekt där headless-plattformar handlats upp men inte ”passat in” eller kunnat implementerats korrekt pga. kompetensbrist och diskrepans mellan CMS-utvärderingsstöd samt ansvariga redaktörer och administratörer av den slutgiltiga produkten/lösningen. Men nu handlar det alltså även om hela leveranser och färdiga projekt och sajter som byts ut pga. bristen på främst redaktionellt fullgott stöd.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Vaimo skapar accelerator för Contentful, Commercetools, Algolia och headless